Stoppen met Roken

 

Stoppen met Roken

Voordelen van stoppen
Uit onderzoek blijkt dat als mensen voor hun 36e levensjaar stoppen met roken, ze gemiddeld zes tot acht jaar langer leven dan mensen die blijven roken. Rokers die voor hun 66e levensjaar stoppen, leven gemiddeld één tot drie jaar langer dan diegenen die blijven roken. Stoppen met roken heeft dus altijd zin, ook op latere leeftijd. Mensen die stoppen met roken hebben na vijf jaar de helft minder kans op kanker dan mensen die blijven roken. Een lager risico op hart- en vaatziekten treedt gemiddeld al één jaar na het stoppen op.

Volhouden
Stoppen met roken is één ding. De stoppoging volhouden, dat is iets anders. Elk jaar lukt het zo’n 100.000 mensen om definitief te stoppen met roken. Waarom zou u er daar niet één van zijn? Het is dus geen onmogelijke zaak om te stoppen. Een goede motivatie en voorbereiding is wel erg belangrijk.

Sinds 1 april 2011 zijn wij in samenwerking met de apotheek een stoppen met roken zorgovereenkomst aangegaan met Achmea.
Als u wilt stoppen met roken, kunt u daar nu gratis gebruik van maken. (De kosten voor stoppen met roken valt niet onder reguliere huisartsenzorg en gaat daarom wel van uw eigen risico af.)

De procedure is als volgt:
U vult het formulier  in waar u uw rookstatus kunt invullen en verdere vragen kunt beantwoorden. Dan volgt er een intakegesprek bij de praktijkondersteuner of de assistente (zij zijn daarvoor opgeleid) over stoppen met roken. Er volgen adviezen over eventueel gebruik van ondersteunende medicatie, dit gaat in overleg met de huisarts. Vervolgens worden er op maat vervolggesprekken (persoonlijk of telefonisch) gepland.