Geluidsopnamen in de spreekkamer

 
Geluidsopnamen in de spreekkamer

In sommige situaties vinden patiënten het prettig om het gesprek met de arts in de spreekkamer op te nemen. Een geluidsopname kan ondersteunend zijn in de zorgverlening. Zo kan de patiënt de informatie uit een gesprek op een later moment nog eens terug horen. Het opnemen van gesprekken kan echter ook leiden tot ongemakkelijke situaties. Daarom is het goed om hierover met de zorgverlener duidelijke afspraken te maken.

Wat betekent dit voor u?

Binnen onze huisartsenpraktijk is het toegestaan om geluidsopnames te maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan willen wij u wel vragen om dit voorafgaand aan het gesprek aan ons te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze schriftelijke toestemming is wettelijk niet toegestaan.