Klachten

Het bieden van de best mogelijke zorg vinden wij van groot belang. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw huisartsenpraktijk.

Natuurlijk hopen wij dat u, wanneer u een klacht heeft, u dit eerst persoonlijk zult willen bespreken. Komt u er echter niet uit in een gesprek met uw zorgverlener, dan kunt u hieronder uw klacht indienen. Ook kunt u hier een formulier downloaden waarop u uw klacht kunt omschrijven. U kunt dat ingevuld aan ons toezenden via e-mail of per post. Uiteraard kunt ook telefonisch een klacht indienen. De teamleidster van de huisartsenpraktijk neemt uw klacht in behandeling, en zal hem bespreken met de betreffende huisarts. Zij beslissen samen wat eventuele vervolgstappen dienen te zijn. Er zal worden aangegeven op welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Deze termijn is niet langer dan 3 weken. De teamleidster of de huisarts dragen zorg voor de reactie aan u.

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt daar uitgebreide informatie over de inhoud van de klachtenregeling vinden zoals die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is opgesteld.