Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?

Schengenverklaring voor medicijnen
Neemt u of uw kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Voor landen buiten het Schengengebied heeft u een medische verklaring nodig. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden.

 

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers
  • slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta
  • medicinale cannabis.

Wilt u weten of uw medicijn onder de Opiumwet valt? Vraag uw apotheker ernaar. Of kijk in lijst 1 en 2 van de Opiumwet. Daarin zijn de werkzame stoffen van medicijnen opgenomen. Op lijst I staan bijvoorbeeld zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen.

Schengenverklaring aanvragen
Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u downloaden van de website van het CAK. In de brochure Medicijnen mee op reis leest u onder meer hoe u deze verklaring invult. Op de website van het CAK staat per land de aanvraagprocedure voor de Schengenverklaring.

De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken.

Medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied
Gaat u naar een land buiten het Schengengebied? En neemt u of uw minderjarige kind medicijnen mee die onder de Opiumwet vallen? Lees dan op de website van het CAK wat de aanvraagprocedure is voor de medische verklaring per land.

In het buitenland heeft u meestal een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring is 1 jaar geldig. U kunt deze verklaring als volgt verkrijgen:

Vraag de arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven de verklaring op te stellen en te ondertekenen.
Stuur de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze terug. Afhandeling van uw verklaring duurt 4 weken.
Laat de medische verklaring legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een voorbeeld van een medische verklaring vindt u op de website van het CAK.

Vraag bij ambassade naar verdere regels medicijnen
Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn.