Worden mijn medische gegevens gedeeld?

 

Worden mijn medische gegevens gedeeld?

Het medisch dossier wordt bijgehouden in de computer. Er is een koppeling van deze computer met de andere Avereester huisartsen, met Apotheek Avereest, de Huisartsenpost, de Isalaklinieken en het ziekenhuis in Hardenberg. Het medische dossier kan ingezien worden op de huisartsenlocaties in Avereest en op de Huisartsenpost. Recepten, medicatiegegevens en noodzakelijke gegevens ter beoordeling van mogelijke contra-indicaties of doseeraanpassingen (zoals lever- en nierfunctie) worden electronisch uitgewisseld tussen onze huisartsenpraktijk en de apotheek. Er gaan geen gegevens naar de ziekenhuizen, wel ontvangen wij electronisch post uit de ziekenhuizen.